UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAP) este o organizație profesională a creatorilor din domeniul artelor vizuale, nonguvernamentală, care numară peste 6.000 de membri.

Uniunea Artiştilor Plastici România este urmaşa de drept, moștenitoarea juridică, morală-patrimonială şi continuatoarea tradiţiilor Sindicatului Artelor Frumoase din Bucureşti (SAF) şi a Sindicatelor Mixte din Provincie. Obiectivul principal al UAP este acela de a funcţiona ca o organizaţie dedicată artelor vizuale ca fenomen cultural precum şi protecţiei sociale şi promovării intereselor membrilor ei. Înfiinţarea în 1995 a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori (ANUC), unde UAP este membră fondatoare, a contribuit la redefinirea acestei organizaţii, în sensul colaborării cu celelalte organizaţii profesionale pentru aparărea statutului creatorilor de artă.

 

REVISTA ARTA

Revista ARTA a fost editată cu frecvenţă lunară de Uniunea Artiştilor Plastici din România începând cu anul 1954, până în anul 1989. Între anii 1990 și 1993 mai apar câteva numere într-un nou format, după care îşi încetează brusc apariţia din cauza dificultăţilor de subvenţionare din partea UAP. Din 2010 s-a relansat în formula actuală, iar în 2014 a fost adăugată și ediția online.

Revista ARTA a fost singura publicaţie de profil din ţară vreme de aproximativ 50 de ani, a reflectat constant activitatea din domeniul artelor vizuale, înregistrând preocupările, tendinţele, realizările şi performanţele plasticienilor români şi constituindu-se în sursa de informaţie profesionistă, sistematică şi cât de cât completă asupra acestei perioade din cultura vizuală română.

Ediţia nouă a revistei ARTA este o platformă de promovare a producţiei vizuale româneşti contemporane în spaţiul intern, dar şi internaţional, de participare la dialogul interdisciplinar, de facilitare a cunoaşterii şi înţelegerii fenomenului vizual contemporan.

Proiectul este bilingv (română și engleză),  cu frecvenţă de șase numere pe an, în ediţie tipărită şi online.

 

CENTRUL INTERNAȚIONAL AL ARTELOR VIZUALE BUCUREȘTI

Se va dezvolta prin reconversia Combinatului Fondului Plastic (CFP). În acest moment, în incinta CFP funcționează, pe lângă spațiile de producție, șapte galerii de artă (Galeria Nicodim, Galeria Sector 1, UNA Galeria, S.E.N.A.T., Galeria Sandwich, Galeria Artsafe, Galeria UAP), patru spații individuale depozit-galerie, peste 70 de studiouri de creație, spații de producție, o școală de artă, arhiva și sediul social al UAP.

Centrul va reprezenta o platformă interactivă, de comunicare interdisciplinară între artiști, critici de artă, colecționari, reprezentanți ai mass-media, curatori, oameni de cultură, cercetători.

Centrul își propune să fie atât un spațiu educațional pentru bursieri, studenți, oameni de cultură, cât și o sursă importantă de informare despre aspectele culturale românești pentru o largă audiență, prin intermediul unei oferte diversificate în domeniul artelor vizuale.

Va include o colecție permanentă de artă contemporană, săli de expoziții, spațiu multimedia pentru activități interculturale, ateliere deschise de artă decorativă (ceramică, sticlă, textile), gravură și design conceptual și interactiv, studiouri de creație, zonă rezidenţială pentru programele de mobilitate ale artiștilor, galerii de artă cu vânzare pentru valorificarea producției de artă contemporană, casă de licitație etc.

De asemenea va fi inclus Centrul de documentare cu bibliotecă, artotecă, arhivă de documente, arhivă de artă contemporană, librărie și instituţii de educaţie și formare vocațională în domeniul artelor vizuale.

 

SALONUL NAȚIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ – EDIȚIE NOUĂ

Redeschis în 2018, Salonul Naţional de Artă Contemporană continuă tradiția Saloanelor Oficiale iniţiate de artiştii români încă din 1964 și aduce în atenția celor interesați preocupări și experimente ale artiștilor vizuali din toate genurile artistice.

Intenția este ca Salonul să devină internațional, pentru a pune în relație arta românească cu scena internațională și pentru a crea o mai bună vizibilitate pentru artiștii români.

 

PREMIILE UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

După opt ani de la decernarea ultimelor premii naționale, Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu sprijinul Ministerului Culturii, reia o tradiție și o practică asumată de breasla artiștilor, încă de la înființare, ca Sindicat al Artelor Frumoase. Premiile au fost acordate anual și în perioada 1961-2007.

După o perioadă de întrerupere, în 2015 a fost reluat concursul pentru decernarea premiilor. Premiile UAP sunt un bun prilej de a inventaria şi a evalua activitatea artiştilor vizuali, de a crea un mediu profesionist stimulativ şi de a promova artele vizuale pe plan naţional.

 

ATELIERUL 35 ȘI CENTRUL ARTELOR VIZUALE – MULTIMEDIA

Atelierul 35 este un spațiu neconvențional consacrat încă din anii 1960 ca un pol al înnoirii din artele vizuale, un spațiu pentru debut și o platformă de dezbateri publice legate de schimbare.

 

CENTRUL ARTELOR VIZUALE – MULTIMEDIA

Proiectul propune identificarea și prezentarea unei estetici locale care, prin subiectele abordate, limbajul plastic folosit și formatele expoziționale și curatoriale, se constituie într-o direcție de actualitate în cultura vizuală contemporană. Tineri artiști acoperind o gamă largă de genuri de exprimare, de la pictură și desen, până la performance și instalație, propun un format expozițional flexibil, adaptabil diverselor tipuri de spații de expunere.

 

ARTE ÎN BUCUREȘTI / ARTE ÎN TERITORIU

Cele opt ediții de Arte în București, incluse în cadrul unor manifestări mai ample precum Zilele Bucureștiului încearcă să atragă atenția asupra domeniului arte vizuale, să-l facă mai cunoscut și să ofere publicului șansa de a înțelege amploarea și diversitatea formelor de exprimare din arta contemporană.

La fiecare ediție proiectele expoziționale s-au derulat în toate galeriile UAP dar și în spații neconvenționale sau în stradă pentru a da o cât mai mare amploare fenomenului și a integra zone marginale mai puțin consacrate manifestărilor culturale.

 

ARTE ÎN TERITORIU

Activitatea culturală pe domeniul artelor vizuale este prezentă la nivelul întregii țări prin manifestări consacrate deja în format anual sau bienal cum sunt cele de la Cluj, Iași, Timișoara, Oradea, Arad, Baia-Mare, Ploiești Râmnicu-Vâlcea, Târgu-Jiu, Buzău, Târgoviște, Ploiești, Focșani, Bârlad, Turnu-Severin, Brăila, Galați etc.

 

 

GALERIILE UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI

Pe lângă implicarea în proiecte și evenimente de artă, privită ca o activitate secundară, galeriile de artă ale UAP  au ca scop principal prezentarea și vânzarea lucrărilor de artă ale membrilor. Am aminti câteva dintre aceste spații din țară, gestionate de filialele teritoriale ale UAP: Galeriile de Artă „Reperaj” și „Cetate” – Oradea; Galeria „Arcade 24” – Bistriţa; Galeria de Artă – Sibiu; Galeria de Artă nr. 1 – Satu Mare; Galeria de Artă – Alba Iulia; Galeria de Artă – Baia Mare; Galeriile de Artă – Brăila; Galeria de Artă – Ploiești; Galeriile de artă din Palatul Culturii – Târgu Mureş; Galeriile de Artă – Tulcea; Galeria „Agora” – Reșița; Galeria „Apolodor” – Drobeta-Turnu Severin; Galeria de Artă a Municipiului Hunedoara; Galeria de Artă „Artex” – Râmnicu Vâlcea; City Gallery – Suceava; Colonia Pictorilor – Baia Mare; Galeriile de Artă „Cupola” – Iași; Galeria „Delta” – Arad; Galeria „Europa” – Brașov; Galeria de Artă „Forma” – Deva; Galeria „Geneza” – Moinești-Bacău; Galeria de Artă „Helios” – Timișoara; Galeriile de Artă „Ion Andreescu” – Buzău; Galeria „Ion Frunzetti” – Bacău; Galeria „Ion Irimescu” – Suceava; Galeria „Ion Nicodim” – Constanța; Pavilionul expoziţional Mamaia; Galeria de Artă „Lascăr Vorel” – Piatra Neamţ; Galeria de Artă „Metopa” – Piteşti; Galeriile Municipale de Artă – Târgu Jiu; Galeria de Artă „Nicolae Mantu” – Galaţi; Galeria „Nouă” – Bacău; Galeria de Artă „Theodor Pallady” și Galeriile de Artă „Tonitza” – Iași; Galeria „Subsol – Casa cu Arcade” – Sf. Gheorghe etc.

Dintre cele mai vechi și cunoscute galerii ale UAP din București: Galeria Căminul Artei/Centrul Artelor Vizuale, cu o activitate întinsă pe câteva decenii și un simbol pentru pictura românească contemporană, Galeria „15 Design – Hanul cu Tei”; galeria „Galateea Contemporary Art”, prima galerie de ceramică contemporană din România deschisă după 1990, într-un spațiu care a aparținut UAP încă din anii 1950, Galeria „Orizont”, inițial destinată atât vânzării de artă, cât și expozițiilor temporare, în prezent exclusiv spațiu de expoziții; Galeria „Simeza”, care derulează actualmente un program axat preponderent pe grafică; Galeria „Atelier 35”, spațiu gestionat de Asociația Atelier 35, dar înființat în 1973 cu rolul de a fi o platformă de lucru – de aici denumirea „atelier” – pentru artiștii tineri, emergenți, care la momentul respectiv nu puteau face parte din UAPR, și devenită în timp un punct nodal al scenei de artă contemporane, adunând în jurul său moduri de producție artistică experimentale și în căutare de alte dinamici de producție decât cea instituțională și cea de piață.

 

COMBINATUL FONDULUI PLASTIC

Combinatul Fondului Plastic (CFP) este o instituție care aparține Uniunii Artiştilor Plastici, înființată în 1952 ca unitate aducătoare de venituri membrilor UAP. Inițial, existau ateliere de lucru în 11 imobile din București: ateliere de sculptură (turnătorie bronz, cioplitorie piatră etc.) ceramică, textile, sticlă, gravură. Complexul de clădiri multifuncţionale din strada Băiculești 29 a fost construit în perioada 1966-1972. Aici se puteau executa lucrări după prototipurile artiștilor în aproximativ 18 tehnologii, înlocuind astfel micile ateliere cu o întreprindere unică. În 1972 se începe producerea de culori pentru pictură (ulei, tempera, guaşe, acuarelă etc.), cu mare succes pe piaţa internaţională, fiind de bună calitate şi la preţuri rezonabile. În 1976 se înfiinţează atelierele tipografice, prin care se puteau onora contractele cu diverse instituţii dar unde se tipăreau şi cataloage, afişe, pliante etc. pentru membrii UAP.

 

În prezent, în spațiile CFP funcționează ateliere, galerii, platforme și spații de creație artistică, dar continuă și activitatea de producție, rămânând unitatea economică a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Rămâne și astăzi cel mai mare producător din domeniu pe piața românească.

 

 

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.