INSTITUȚII PUBLICE

ARCUB

 

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București este o instituție de cultură cu o experiență de peste 24 de ani în promovarea culturii orașului București în toate formele sale de expresie artistică. Inspirat și motivat de generozitatea creativă și de viziunile artistice pe care le generează un oraș aflat într-un continuu proces de inventare, ARCUB este animat de dorința de a crea un mediu cultural receptiv tuturor formelor de artă și accesibil unui public cât mai larg.

Înființat în 1996 ca un centru cultural multidisciplinar, ARCUB are misiunea de a reda identitatea culturală complexă a orașului București prin proiecte proprii, prin parteneriate cu unele dintre cele mai importante instituții de cultură locale, prin susținerea sectorului cultural independent.

 

 

În anul 2016, ARCUB inițiază Programul Expozițional de la Hanul Gabroveni și se poziționează rapid ca unul dintre cele mai importante spații expoziționale de artă contemporană din capitală. De la pictură la sculptură și asamblaj video, performance sau tehnici mixte, până la seria de conferințe tematice „Ce punem în ramă?“, programul expozițional de la ARCUB a căutat să atingă subiecte și forme de exprimare diverse, să expună atât artiști mai puțin cunoscuți, cât și consacrați, cu lucrări din colecții private pe care bucureștenii nu au ocazia să le vadă în muzee. Programul expozițional de la ARCUB a inclus expoziții precum TZARA.DADA. etc., o celebrare a 100 de ani de dadaism (curator Erwin Kessler), Constantin Brâncuși: omul și lucrurile (curatori Erwin Kessler și Doina Lemny), 30. Artistul la treizeci de ani (curator Dan Popescu), Ucenicie printre arte: colecționarul Sorin Costina şi arta românească a anilor 1970-1990 și expoziții solo ale artiștilor Dumitru Gorzo, Róbert Köteles, Ana Bănică.

 

 

 

MUZEUL NAȚIONAL COTROCENI

 

Ansamblul de la Cotroceni a fost, în cei peste 350 de ani de existență, mănăstire domnească, reședință princiară, palat regal și palat al pionierilor. Din 1990, în spațiul nou al ansamblului își are sediul Administrația Prezidențială, iar din anul 1991, vechiul Palat a devenit Muzeul Național Cotroceni.

 

Expo Conexiuni Convergente, © Muzeul Național Cotroceni

 

Prin activitatea sa și prin proiectele realizate, Muzeul Național Cotroceni se prezintă ca o instituție modernă, reușind să se sincronizeze cu noile tendințe din muzeologia contemporană, prezentând, în același timp, în mod autentic, identitatea istorică și actualitatea culturală românească. Pe lângă expoziția permanentă, Muzeul Național Cotroceni deține spații expoziționale destinate evenimentelor temporare: spațiile medievale (pivnițele și cuhniile). Unul dintre proiectele de referință este Salonul Artelor Decorative, care sintetizează toate manifestările sau proiectele relevante de peste an în domeniul artelor decorative.

 

CREART

 

creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție este un serviciu public aflat în subordinea Primăriei Municipiului București, fiind succesorul Centrului de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare, înființat în 1957. creart funcționează sub această titulatură din anul 2011 și are misiunea de a răspunde nevoilor culturale comunitare prin oferirea de produse și servicii culturale diverse: festivaluri naționale și internaționale, concursuri, expoziții, târguri, seminarii, concursuri de educație civică, ateliere de creație.

 

GALERIA CREART

creart Gallery (curator șef Răzvan Ion) s-a poziționat ca una dintre cele mai cunoscute galerii de artă contemporană aparținând de o instituție publică. Galeria este dedicată solo show-urilor artiștilor români și internaționali, precum și organizării de dezbateri și conferințe împreună cu artiștii și curatorii prezenți în expoziții.

Programul este constituit din expoziții utilizând medii diferite, încercând să promoveze excelența în arta contemporană. Galeria se concentrează, totodată, și pe mediile noi tehnologice utilizate în artă precum inteligența artificială, blockchain, realitatea virtuală, realitatea augumentată etc. Dintre cele mai recente expoziții: Cătălin Burcea, Safety Rooms (2020), Adi Bulboacă, Staging the Stage (2019), Andreea Chirică, Inside Out (2019).

creart Gallery este unul dintre partenerii permanenți ai Bucharest Biennale și Reforma Photo Days – Festival de Fotografie Contemporană.

 

 

 

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

 

Institutul Cultural Român (ICR) este o instituție publică înființată în 2003 prin reorganizarea Fundației Culturale Române. Obiectivul principal al ICR este creșterea vizibilității valorilor românești prin încurajarea dialogului și a colaborării între comunitatea culturală și artistică românească și cea internațională.

Proiectele ICR în domeniul artelor vizuale includ expozițiile organizate la sediul propriu din Aleea Alexandru 38, cele din alte spații din București și din țară, proiectele derulate de reprezentanțele ICR din străinătate, sprijinirea participării artiștilor sau galeriilor din România la evenimente sau târguri de artă internaționale. La acestea se adaugă co-organizarea participării românești la Bienala de Artă de la Veneția.

ICR a derulat un intens program expozițional în spațiul propriu al ICR între 2006-2012, curatoriat de Tudor Jebeleanu. Dintre expozițiile notabile din acea perioadă amintim Marin Gherasim (2007), George Tzipoia, (2009), Vladimir Șetran (2012).

Dintre proiectele importante menționăm expozițiile Culorile Avangardei. Arta în România 1910-1950 (curator Erwin Kessler), Cel ce se pedepsește singur – Ștefan Bertalan, Florin Mitroi, Ion Grigorescu: arta și România în anii ’80-’90 (curator Erwin Kessler), Colouring the Grey. Second Wave of Romanian Contemporary Emerging Artists, în cadrul secțiunii „Special Programs“ a celei de IV-a ediții a Bienalei Internaționale de Artă Contemporană de la Moscova (curator Cosmin Nasui) și, cel mai recent, o amplă retrospectivă Brâncuși. Sublimarea formei (Bruxelles, în cadrul Festivalului Europalia România, curator Doina Lemny).

 

Expoziție Vladimir Șetran, 2012, foto: Mihai Cratofil

 

ICR oferă anual două burse „Constantin Brâncuşi“, adresate artiştilor plastici români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu. Prin acest program, artiștilor li se oferă oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional și de a dezvolta proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts, Paris.

De-a lungul anilor, imediat după înființarea ICR sute de artiști, critici sau grupuri din domeniul artei plastice au beneficiat de promovarea și de sprijinul ICR pentru participarea la evenimente și programe internaționale sau chiar a unor expoziții organizate de ICR în străinătate. De asemenea a fost facilitată participarea unor artiști din străinătate la evenimente sau proiecte desfășurate în România.

 

 

 

CENTRUL CULTURAL PALATELE BRÂNCOVENEȘTI

 

Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești de la porțile Bucureștiului” este o instituție aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București, care funcționează în Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, construit de Constantin Brâncoveanu la începutul secolului al XVIII-lea și restaurat de prințesa Martha Bibescu în primele patru decade ale secolului XX. Devenit monument istoric prin decret regal în anul 1945, este trecut în proprietatea statului român prin legea naționalizării. În perioada 1956-1977 în palat a funcționat un muzeu de artă brâncovenească, filială a actualului Muzeu Național de Artă al României. Din anul 2001, etajul adăpostește expoziția permanentă, constituită din piese care recreează atmosfera interioarelor epocii brâncovenești.

Începând cu anul 2001, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești își asumă un nou rol, deschizându-și spațiile de la parter, cuhnie, foișor și ghețărie pentru expoziții temporare dedicate artei contemporane, astfel promovarea și organizarea de expoziții de artă contemporană devine parte a activității culturale a centrului, care își face astfel loc printre platformele culturale importante ale Bucureștiului. Printre cele mai recente expoziții se numără Expansiuni la suprafață, artiști Ilie Rusu și Constantin Rusu (curator Horea Avram), Elevatio, artist Elena Scutaru (curatori Adriana Oprea, Simona Vilău), Amprente, artist Vladimir Cioroiu (curator Mădălina Mirea).

 

 

 

MUZEUL NAȚIONAL AL ȚĂRANULUI ROMÂN

 

Muzeul Național al Țăranului Român este o instituție dedicată cunoașterii culturii tradiționale din România. Chiar dacă muzeul funcționează de mai bine de un secol, după nenumărate transformări, inclusiv schimbări ale sediilor, concepția privind expoziția permanentă și expozițiile temporare ale acestuia s-au modificat, încercând să țină pasul cu schimbările din societate, fără a trăda misiunea sa originară.

 

Conexiune în Brahma, 2019 © MNȚR

 

De mai mulți ani, Muzeul Țăranului încearcă să se poziționeze drept un facilitator al dialogului între arte și culturi, găzduind adeseori expoziții de artă contemporană, românească și străină. Uneori, temele alese erau inspirate direct din patrimoniul cultural deținut de Muzeu sau erau legate de cultura tradițională. Alteori, temele erau complet inovatoare, nefiind, nicicum, corelate patrimoniului cultural.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.